Bureau Romme
met Bezieling Richting geven

Werkwijze

Bureau Romme staat open voor iedere vraag over loopbaanontwikkeling en coaching. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek inventariseert Bureau Romme jouw professionele en persoonlijke vragen. Als de vraag vanuit de organisatie komt, vormt de vraag vanuit de opdrachtgever het uitgangspunt. Alle partijen zowel de medewerker en opdrachtgever worden dan betrokken in deze fase.

In de kennismaking krijg je uitleg over de werkwijze van Bureau Romme en worden samen de doelen bepaald. Aan het eind van dit gesprek wordt door alle betrokkene aangeven of er vertrouwen is om met elkaar in zee te gaan en of je een trajectvoorstel met offerte wilt ontvangen.

In een trajectvoorstel staat welke instrumenten Bureau Romme inzet om je vragen te beantwoorden en je doelen te bereiken. Je weet vooraf om hoeveel gesprekken of bijeenkomsten het gaat en wat de kosten zijn. Er kan gekozen worden voor een individueel traject of voor een groepsgewijze aanpak. Ieder traject of project is maatwerk.

Ieder traject of project eindigt met een eindgesprek. Ook tussendoor vindt afstemming en evaluatie plaats met alle betrokkenen. In de gehele aanpak staat het nakomen van afspraken en de wil om samen de gewenste resultaten te bereiken centraal. Denken in en zoeken naar mogelijkheden om samen tot de beste oplossing te komen.

Gesprekken vinden zowel face to face plaats als via beeld-bellen of een combinatie van beide vormen. Bureau Romme heeft zeer positieve ervaringen met beeld-bellen en dit geven kandidaten ook terug.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking