Bureau Romme
met Bezieling Richting geven

Loopbaanbegeleiding en Coaching organisaties: Bureau Romme

ontwikkelen van talenten
medewerkers op de juiste plek
effectief en met plezier functioneren

Bureau Romme ondersteunt management en medewerkers in organisaties die vragen hebben over hun loopbaan, dreigen vast te lopen in hun werk of problemen ondervinden in hun functioneren, met:

 • loopbaanbegeleiding en mobiliteit
 • talentontwikkeling
 • coaching

Loopbaanbegeleiding en outplacement

Loopbaanbegeleiding is een effectief instrument als medewerkers:

 • zich verder willen ontplooien en ontwikkelen in hun loopbaan;
 • een andere baan zoeken wegens fusie, reorganisatie of re-integratie;
 • dreigen vast te lopen in hun werk en inzicht hebben te krijgen of functie of werkplek nog passend is.

Bij de loopbaanbegeleiding van medewerkers gebruikt Bureau Romme koersonderzoeken en de methodiek carrièremarketing. Via een koersonderzoek vindt een (her)oriëntatie op de loopbaan plaats en wordt een (nieuwe) loopbaanrichting bepaald. Carrièremarketing is een effectief hulpmiddel voor een succesvolle profilering op de arbeidsmarkt en daarom geschikt om medewerkers naar een andere baan te begeleiden.

Talentontwikkeling

Als medewerkers laten weten zich verder te willen ontplooien en meer te willen, zet Bureau Romme talentontwikkeling in. Talentontwikkeling is een methode om individueel of groepsgewijs te werken aan het volledig inzetten van je potentie en talenten.

Coaching

Bureau Romme verzorgt personal coaching en managementcoaching om ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit te vergroten, bij vraagstukken als:

 • leidinggeven, timemanagement, samenwerking, beïnvloeding, communicatie, assertiviteit;
 • vergroten innerlijk leiderschap;
 • balans werk/privé, prioriteiten stellen en grenzen aangeven;
 • burn-out, stressreductie en stresshantering;
 • re-integratiebegeleiding gericht op in je werk weer met plezier, in je kracht, effectief functioneren;
 • klankbord in nieuwe functie;
 • effectief omgaan met onzekerheden en veranderingen.

Workshops

Bureau Romme geeft workshops. Deze worden op vraag vanuit de organisatie ontwikkeld (duur variërend van 2 uur tot 1 of meerdere dagdelen). Enkele voorbeelden:

 • Met plezier blijven werken, Zelf aan het Stuur: doel: medewerkers stimuleren in het vergroten van zelfinzicht ten aan zien van regie en verantwoording nemen gericht op vergroten werkplezier;
 • Weet wat je te bieden hebt op de arbeidsmarkt: doel: medewerkers stimuleren vorm te geven aan hun loopbaan: pro-actief gedrag vergroten, mobiel en inzetbaar worden en blijven;
 • Licht op je talent: doel: inzicht in talenten en competenties en deze pro-actief in zetten in je werk, team, organisatie om daarmee kwaliteit, efficiëntie en werkplezier te vergroten;
 • Met plezier en gezond naar de toekomst: voor oudere medewerkers (55+) doel: medewerkers laten nadenken hoe invulling te geven en stimuleren zelfregie in werk tot pensioenleeftijd.

Resultaat Bureau Romme

De begeleiding van Bureau Romme leidt tot vitale en betrokken medewerkers die in staat zijn om:

 • een richting te bepalen in hun loopbaan;
 • een loopbaan te realiseren waar ze meer voldoening uit halen;
 • in balans te blijven;
 • effectiever te functioneren in eigen werk.

Het effect voor de organisatie is:

 • duurzame en optimale inzetbaarheid van medewerkers;
 • minder of korter ziekteverzuim;
 • toename van creativiteit en innovatie en daarmee productiviteit;
 • daling in verzuim- en wervingskosten.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Ontwikkeling van talent leidt tot vitale en betrokken medewerkers